ΓΕΛ ΑΕΠΠ Διαγώνισμα Πανελλαδικών 30-05-2018

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

Θέμα-Α     (40 μονάδες)                                                                                                   

Α1.     Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα (Σ) αν είναι σωστή, ή (Λ), αν είναι λανθασμένη.           (10 μονάδες)

 1. Η έκφραση  Αληθής > Ψευδής δίνει αποτέλεσμα λογική τιμή
 2. Η έκφραση ‘Γεωργιος’ > ‘Γεωργια’ είναι Αληθής.
 3. Η έκφραση x ή όχι x είναι πάντα αληθής, αν το x είναι λογική μεταβλητή
 4. Σε μια ακέραια μεταβλητή μπορώ να εκχωρήσω πραγματική τιμή.
 5. H επανάληψη  Όσο x < x + 1 επανάλαβε  δεν θα εκτελεστεί καθόλου.
 6. Το πεδίο μιας εγγραφής ενός αρχείου, που ταυτοποιεί την εγγραφή μοναδικά μέσα στο αρχείο, ονομάζεται δευτερεύον κλειδί (secondary key).
 7. Η εντολή    Για i από 1 μέχρι 1 με βήμα 0    θα κάνει ακριβώς μία επανάληψη.
 8. Οι δυναμικές δομές δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της λεγόμενης δυναμικής παραχώρησης μνήμης.
 9. Σε έναν πίνακα μπορώ να διαγράψω ένα κελί από την δομή του.
 10. Οι καθολικές μεταβλητές ή σταθερές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τμήμα του προγράμματος, άσχετα με το που δηλώθηκαν.

Α2.   Να αποδώσετε αλγοριθμικά με εκχώρηση τις κάτωθι προτάσεις:          (5 μονάδες)

 1. Εκχώρησε στο α τον λογάριθμο του x
 2. Τριπλασίασε την τιμή του α και πρόσθεσε 1
 3. Προσαύξησε την τιμή του α κατά την τρίτη δύναμη του β
 4. Μείωσε την τιμή του α κατά το 1/3 της
 5. Εκχώρησε στο α την κατά 2 μειωμένη τιμή του β δύο φορές

Α3.    Συμπληρώστε τα κενά στον κάτωθι πίνακα με τις τιμές που παίρνει το x καθώς και τον τύπο του μετά την εκτέλεση των εκχωρήσεων.          (10 μονάδες)

  εκχώρηση τιμή της x στην μνήμη τύπος x
  x ← 12*3 mod 5 1 Ακέραια
α) x ← Α_Μ(18.23)    
β) x ← (2*5+3)/2    
γ) x ← Αληθής <> Ψευδής    
δ) x ← “12345”    
ε) x ← “Α1” < “Α2”    

Α4.  Δίνεται το κάτωθι τμήμα προγράμματος. Για ποιες τιμές του x θα εμφανιστεί στην οθόνη “Cat”.           (5 μονάδες)

Διάβασε x
Αν x mod 2 = 0 τότε
Αν x div 2 = 4 Τότε
Γράψε “Aligator”
Αλλιώς
Γράψε “Beetle”

Τέλος_αν
Αλλιώς
Aν x div 2 = 4 Τότε
Γράψε “Cat”
Αλλιώς

Γράψε “Dog”
Τέλος_αν

Τέλος_αν

Α5.   Να μετατρέψετε το κάτωθι αδόμητο τμήμα αλγορίθμου και να το ξαναγράψετε σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού.           (10 μονάδες)

Διάβασε x, y
2:Αν x > 0 τότε
a = x+y
Αν y > 0 τότε
b = x – y
y = x
Πήγαινε στο 5
Τέλος_αν
x = a + b
5: Τύπωσε a, b
Διάβασε x, y
Πήγαινε στο 2
Τέλος_αν
Τύπωσε
a, b, x, y

 

Θέμα-Β   (20 μονάδες)                                                                                                     

Β1.   Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος τι θα εμφανιστεί στην οθόνη;           

Για a από 0 μέχρι 22 με βήμα 5
—-b ← a
—-Όσο  (b div 2 < 4) επανάλαβε
——a ← a + b
——b ← b + 2
——Γράψε a, b
—-Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
a ← a + b
Γράψε  a

Β2.   Στο κάτωθι πρόγραμμα και υποπρογράμματα οι αριθμοί πριν τις εντολές δηλώνουν την σειρά τους στον κώδικα  και την θέση τους στην μνήμη RAM.           

 1. Να συμπληρώσετε τα περιεχόμενα της στοίβας χρόνου εκτέλεσης(S) όταν ο έλεγχος του προγράμματος βρίσκεται στην εντολή 401.
 2. Να γράψετε τις διευθύνσεις των εντολών με την σειρά που εκτελέστηκαν όταν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση του κύριου προγράμματος.

 

Β3.   Δίνεται το κάτωθι πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα. Να γράψετε σε ποια κατηγορία αντιστοιχεί η κάθε μία μεταβλητή συμπληρώνοντας κατάλληλα τον κενό πίνακα.          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : A, Β, Γ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Θ, Κ
ΑΡΧΗ
Α ← 5

Β ← 10
Γ  ← Α + Β
Κ  ← 25
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ1(Α, Β)
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
Θ  ← Α_Μ(Γ)
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ2(Α, Θ)
ΓΡΑΨΕ Α, Θ, Κ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
!——————————————-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ1(Δ, Ε)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Δ, Ε, Ζ

ΑΡΧΗ
Ζ  ← Δ

Δ  ← 2*Ζ + 1
Ε  ← 2*Δ – 1
Γ  ← 5.5
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
!——————————————-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ2(Α, Θ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Γ, Θ, I

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:  Κ
ΑΡΧΗ
Γ  ← 2*Θ

Ι  ← Γ + 1
Α  ← (Γ + Ι)/2
Κ  ← 10.25
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Θέμα-Γ   (20 μονάδες)                                                                                                     

Στους αγώνες αυτοκινήτων στην “Ανάβαση Κύμης” που έγινε στις 19-20 Μαΐου συμμετείχαν 85 αυτοκίνητα, χωρισμένα σε δύο κατηγορίες R1, R2 ανάλογα με τα κυβικά τους. Στους αγωνιζόμενους ήταν και ο Ιαβέρης με αυτοκίνητο Mitsubishi και αριθμό 14.

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

 1. Για κάθε όχημα θα διαβάζει  το όνομα του οδηγού,  την κατηγορία αυτοκινήτου, την μάρκα του, τον αριθμό συμμετοχής του αυτοκινήτου και τον χρόνο ανάβασης σε δευτερόλεπτα.
 2. Να βρίσκει και να τυπώνει το όνομα του πρώτου νικητή, την μάρκα και τον χρόνο του ανεξαρτήτως κατηγορίας.
 3. Να βρίσκει και να τυπώνει το όνομα του νικητή και τον χρόνο για κάθε μία από τις δύο επιμέρους κατηγορίες.
 4. Αν ο Ιαβέρης τερμάτισε στους δύο πρώτους της γενικής κατηγορίας ποια είναι η θέση του.
 5. Σε ποια κατηγορία είχαμε την μεγαλύτερη συμμετοχή στους αγώνες.

Σημείωση
Να γίνει έλεγχος ορθότητας για την κατηγορία. Για την επίλυση να μην γίνει χρήση πινάκων. Θεωρείστε ότι συμμετείχαν τουλάχιστον 2 οχήματα, ένα από κάθε κατηγορία. Δεν υπάρχουν ισοψηφίες στους χρόνους.

 

 

Θέμα-Δ   (20 μονάδες)                                                                                                     

Το Σεισμολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέγραψε σε διάρκεια ενός χρόνου, ημερησίως, την σεισμική δραστηριότητα για 70 πόλεις της Ελλάδας.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Θα καταγράφει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Π τα ονόματα 70 πόλεων της Ελλάδας και σε πίνακα Ρ την σεισμική δραστηριότητα, σε κλίμακα Ρίχτερ 1 έως 10, των πόλεων αυτών στην διάρκεια των 360 ημερών. Να γίνει έλεγχος ορθότητας για τα Ρίχτερ.

Δ2. Θα εκτυπώνει το όνομα της πόλης με την μεγαλύτερη μέση δραστηριότητα. Θεωρείστε ότι είναι μοναδική.

Δ3. Θα διαβάζει μία πόλη και αν αυτή υπάρχει στον πίνακα Π να επιστρέφει ποια μέρα αυτή η πόλη είχε την υψηλότερη δραστηριότητα.

Δ4. Να διαβάζει μία ημέρα και να βρίσκει για την συγκεκριμένη μέρα την μεγαλύτερη διαφορά σεισμικής δραστηριότητας ανάμεσα σε όλες τις πόλεις.

Δ5. Να εκτυπώνει σε φθίνουσα σειρά ως προς την μέση σεισμική δραστηριότητα τις πόλεις που είναι πάνω από το κρίσιμο όριο των 4.5 Ρίχτερ και αν έχουν την ίδια τιμή να τις ταξινομεί αλφαβητικά ως προς το όνομα της πόλης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες πόλεις να τυπώνει κατάλληλο μήνυμα.

 

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!