ΓΕΛ ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2018 – Διαγώνισμα Εξομοίωσης-1 Θέμα-Β (ΑΠ)

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

Θέμα-Β  (Απαντήσεις)

Β1. 

Οθόνη

 0    2
 2    4
 6    6
12    8
49

 

Β2. 

α)

S1————-2————-3————-4————5

102 202 302

β)         100  → 101 →  200 →  201 →  300 →  301 →  400 →  401 →  302 →  202 →  102  

 

Β3. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Καθολικές Μεταβλητές Α,  Β,  Γ,  Θ,  Κ
Τοπικές Μεταβλητές Δ,  Ε,  Ζ,  Γ,  Θ,  Ι,  Κ
Πραγματικές Παράμετροι Α,  Β,  Θ
Τυπικές Παράμετροι Δ,  Ε,  Α,  Θ

 


 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!