ΑΕΠΠ – 2018 Ημερήσια & Εσπερινά Επαναληπτικές – Απαντήσεις

 

 

κλικ ΕΔΩ για τις ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α    (Μονάδες 40)
Α1.  (Μονάδες 10)

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Σωστό
 4. Σωστό
 5. Λάθος

A2.  (Μονάδες 10)

 1. (x+3*y)*(x-5*y)
 2. 10/20 – 5/(7*ω^3)
 3. 30.5*x + γ*δ +ω*x
 4. y^5-z*(μ-γ)^2
 5. Τ_Ρ(ω-x^2)

Α3.  (Μονάδες 10)
α)  (Μονάδες 4)

 1. ο πίνακας είναι μικρού μεγέθους (για παράδειγμα, n ≤ 20)
 2. η αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πίνακα γίνεται σπάνια

β) (Μονάδες 6)


Σταματάει τις επαναλήψεις όταν ο μετρητής μ ξεπεράσει την τελική τιμή ττ
Σταματάει τις επαναλήψεις όταν η συνθήκη γίνει Ψευδής

Σταματάει τις επαναλήψεις όταν η συνθήκη γίνει Αληθής

Α4.  (Μονάδες 10)

 1. 0
 2. Ν
 3. Μ 
 4. Χ+1
 5. Χ


ΘΕΜΑ Β    (Μονάδες 20)

Β1.   (Μονάδες 10) 
α. (Μονάδες 5)

β. (Μονάδες 5)
Αν
Α>5  ΚΑΙ  (Β<8 Ή Α>8) τότε

  Γράψε ‘επιτυχία’
Αλλιώς
  Γράψε ‘αποτυχία’
Τέλος_αν

Β2.   (Μονάδες 10)

(1)  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Π_Μ(Ο, ΗΛ, Χ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
(2)  Ν = 200
(3)  i, ΗΛ[Ν], Π
(4)  Ο[Ν], Χ
(5)  ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ Γ  (Μονάδες 20)

Πρόγραμμα Θεμα2018Γ
Μεταβλητές
  Ακέραιες: Δ, Πλ, ΜεγΔιαδοχ, Σιρά, Φιαλίδια
  Πραγματικές: ΜεγΒΑΕ, ΣΒΑΕ, ΠροηγΒΑΕ, ΒΑΕ, ΒΔ

  Χαρακτήρες: Απ
Αρχή
 Δ ← 0
 ΜεγΒΑΕ ← -1
 Σειρά ← 0
 ΣΒΑΕ ← 0
 ΜεγΔιαδοχ ← 1
 ΠροηγΒΑΕ ← 0
 Πλ ← 1

 Αρχή_Επανάληψης
  Γράψε ‘Βάρος δέματος σε κιλά:’  
  Διάβασε ΒΔ
  Γράψε ‘Βάρος παραγόμενου αιθέριου ελαίου σε gr:’  
  Διάβασε ΒΑΕ  

  Αν ΒΔ > 0 και ΒΑΕ > 0 Τότε
   Δ ← Δ + 1
   ΣΒΑΕ ← ΣΒΑΕ + ΒΑΕ
   Αν ΒΑΕ > ΜεγΒΑΕ Τότε
    ΜεγΒΑΕ ←  ΒΑΕ
    Σειρά ← Δ
   Τελος_Αν
   Αν ΒΑΕ = ΠροηγΒΑΕ Τότε
    Πλ ←  Πλ + 1
   Αλλιώς
    Αν Πλ > ΜεγΔιαδοχ Τότε
     ΜεγΔιαδοχ ← Πλ
    Τέλος_Αν
    Πλ ← 1
    ΠροηγΒΑΕ ← ΒΑΕ
   Τελος_Αν
  Τέλος_Αν
  Γράψε ‘Θα συνεχιστεί η εισαγωγή; ΝΑΙ/ΟΧΙ’
  Διάβασε Απ
 Μέχρις_Ότου Απ = ’ΟΧΙ’ Ή ΒΑΕ = 0
 φιαλίδια ← Α_Μ(ΣΒΑΕ) div 2

 Γράψε ‘Πλήθος δεμάτων που εισήχθησαν’, Δ
 Γράψε ‘Συνολικό αιθέριο έλαιο που παρήχθη’,ΣΒΑΕ 
 Γράψε ‘#δέματος με την μεγαλύτερη ποσότητα αιθέριου ελαίου ’,Σειρά
 Γράψε ‘Πλήθος φιαλιδίων’, Φιαλίδια
 Γράψε ‘Μέγ. αριθμός διαδοχ. δεμάτων με ίδια ποσότητα αιθ. ελαίου’,ΜεγΔιαδοχ
Τέλος_Προγράμματος

ΘΕΜΑ Δ  (Μονάδες 20)

Πρόγραμμα Θέμα2018Δ
Μεταβλητές
 !- – – – – ερώτημα Δ1 – – – – – – – – – – – 

 Ακέραιες: i, j, ΑΦΕΤ, ΠΡΟ, ΑΠ[15,15], ΕΠ[15], ΣΑΠ, ΠΛΝ
 Χαρακτήρες: ΟΝ[15]
Αρχή
 !- – – – – ερώτημα Δ2 – – – – – – – – – – –

 Για i από 1 μέχρι 15
  Διάβασε ΟΝ[i]
  ΕΠ[i] ← 0
  Για j από i+1 μέχρι 15
   Διάβασε ΑΠ[i,j]
  Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης
 !- – – – – ερώτημα Δ3 – – – – – – – – – – –
 ΑΦΕΤ ← 1

 ΕΠ[1] ← 1
 ΣΑΠ ← 0
 Αρχή_Επανάληψης

  Διάβασε ΠΡΟ
  ΕΠ[ΠΡΟ] ← ΕΠ[ΠΡΟ] + 1
  ΠΛΝ ← 0
  Για i από 1 μέχρι 15
   Αν ΕΠ[i] > 0 τότε
    ΠΛΝ ← ΠΛΝ + 1
   Τέλος_Αν

  Τέλος_επανάληψης
  Αν ΑΦΕΤ < ΠΡΟ τότε
   ΣΑΠ ← ΣΑΠ + ΑΠ[ΑΦΕΤ, ΠΡΟ]
  Αλλιώς

   ΣΑΠ ← ΣΑΠ + ΑΠ[ΠΡΟ, ΑΦΕΤ]
  Τέλος_αν
  ΑΦΕΤ ← ΠΡΟ
 Μέχρις_Ότου ΠΛΝ=15
!- – – – – ερώτημα Δ4 – – – – – – – – – – –
 
Για i από 1 μέχρι 15
  Γράψε ΟΝ[i], ΕΠ[i]
 Τέλος_επανάληψης
 Γράψε ‘Συνολική απόσταση’, ΣΑΠ
Τέλος_προγράμματος

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!