ΑΕΠΠ Δ_ΕΠΑΝ Απαντήσεις Ασκήσεων ΓΧΧ-ΔΧΧ

Άσκηση-Γ01   (Απάντηση)

ΓΙΑ ΟΣΟ
α ← 2
Για β από 3 μέχρι 11 με βήμα 2
Εκτύπωσε β
Τέλος_επανάληψης
α ← 2
β ← 3
Όσο β <= 11 επανάλαβε
Εκτύπωσε β
β ← β + 2
Τέλος_Επανάληψης

Άσκηση-Γ02   (Απάντηση)

ΓΙΑ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
Διάβασε x
c ← 0
Για a από 0 μέχρι x με βήμα 2
Διάβασε b
c ← c + b
Τέλος_Επανάληψης
Εμφάνισε a, c
Διάβασε x
a ← 0
c ← 0
Αν a <= x τότε
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε b
a ← a + 2
c ← c + b
Μέχρις_ότου a > x
Τέλος_αν
Εμφάνισε a, c

Άσκηση-Γ03   (Απάντηση)

ΓΙΑ ΟΣΟ
Διάβασε a
b ← 5
Εμφάνισε b
Για b από b+2 μέχρι 2*a με βήμα 2

Εμφάνισε b
Τέλος_Επανάληψης
Διάβασε a
b ← 5
Εμφάνισε b

← b + 2
Όσο b <= 2*a επανάλαβε

Εμφάνισε b
← b + 2
Τέλος_Επανάληψης

Άσκηση-Γ04   (Απάντηση)

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
sum ← 0
b ← 0
Αρχή_επανάληψης
Αν (sum < 75 ΚΑΙ b <> 10) τότε

Διάβασε a
sum ← sum + a
b ← b + 1
Τέλος_Αν

Μέχρις_Ότου (sum >= 75 Η b = 10)
Εμφάνισε sum, b

 

Άσκηση-Γ05   (Απάντηση)

g ← 0
s ← 3
b ← 12

Αρχή_επανάληψης
Διάβασε a
g ← g + a
Όσο s < 90 επανάλαβε

b ← b + 5
s ← s * b
Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_Ότου g > 50
Εμφάνισε s, g

Άσκηση-Δ01   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ01
Διάβασε n
S 0
Για i από 1 μέχρι n
S ← S + i
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ01

Άσκηση-Δ02   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ02
Εμφάνισε “Δώσε n>0”
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε n
Μέχρις_ότου n > 0
S 0
πρόσημο 1
Για i από 1 μέχρι n
S ← S + πρόσημο*1/i
πρόσημο ← πρόσημο*(-1)
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ02

Άσκηση-Δ03   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ03
S 0
Για i από 5 μέχρι 90 με βήμα 5
S ← S + i^2
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ03

Άσκηση-Δ04   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ04
Εμφάνισε “Δώσε a>0”
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε a
Μέχρις_ότου a > 0
S 0
 0
Όσο S <= a επανάλαβε
i ← i + 1
S ← S + i^i
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S, i
Τέλος Δ04

Άσκηση-Δ05   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ05
S 0
 5
Όσο S <= 505 επανάλαβε
S ← S + i^2
i ← i + 5
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ05

Άσκηση-Δ06   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ06
S 0
Για i από 2 μέχρι 98
S ← S + i^2
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ06

Άσκηση-Δ07   (Απάντηση)

Αλγόριθμος Δ07
Εμφάνισε “Δώσε n>0”
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε n
Μέχρις_ότου n > 0

Εμφάνισε “Δώσε |x|<1”
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε x
Μέχρις_ότου A_T(x) < 1

πρόσημο 1
S  3
Για i από 2 μέχρι n
p ← 1
Για j από 2 μέχρι i
p ← p*j
Τέλος_επανάληψης
S ← S + πρόσημο*x^i/p
πρόσημο ← πρόσημο*(-1)
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε
S
Τέλος Δ07


 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!