ΕΠΑΛ Προγραμματισμός Υπολογιστών – Θέματα Πανελλαδικών 2020 (Απαντήσεις)

κλικ ΕΔΩ για τις εκφωνήσεις

ΘΕΜΑ Α     
Α1.

 1. Σ
 2. Λ
 3. Λ
 4. Σ
 5. Σ

A2.

 1. Καμία
 2. 5
 3. 5

Α3.

 1. True
 2. 2
 3. 1
 4. 1.232
 5. False
 6. True

ΘΕΜΑ Β     

Β1.

(1) len(array) – 1
(2) last
(3) -1
(4) pos
(5) last
(6) first
(7) mid+1
(8) pos

Β2.

 1. Το y είναι 2
 2. Το x είναι 30
 3. Το x είναι 6
 4. Το y είναι 3
 5. Το z είναι 9

Β3.

def  find_gr(L):
    pl=0
    for item in L:
        if  “.gr” in item:
            pl=pl+1
    return pl

ΘΕΜΑ Γ     

def EISITIRIO(en,p):
  return en*10+p*5

diael=500
skeis=0
n=0
splp=0
print “διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις”,diael
plen=int(input(“πλήθος ενηλίκων”))

while plen <> -1:
  plp=int(input(“πλήθος παιδιών”))
  if (plen+plp>diael):

    plen=-1
  if plen!= -1:
    diael=diael-plen-plp

    n=n+plen+plp
    splp=splp+plp
    keis=EISITIRIO(plen,plp)
    print “κόστος εισιτηρίων”, keis
    skeis=skeis+keis
    apant=raw_input(“υπάρχουν θεατές για είσοδο (y/n)”)
    if apant==”y”:
      print “διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις”,diael

      plen=int(input(“πλήθος ενηλίκων”))
    else:

      plen=-1

if n>0:
  print “ποσοστό παιδιών”,splp*100/float(n)
print “συνολικά έσοδα”,skeis

ΘΕΜΑ Δ     

LI=[“α”,”δ”,”γ”,”β”,”δ”,”γ”,”β”,”α”,”δ”,”γ”,”β”,”δ”,”γ”,”β”,”α”]
ON=[]
SV=[]
n=20
for i in range (0,n,1):
  name=raw_input(“name=”)
  ON.append(name)
  v=0
  for er in range (0,15,1):
    ap=raw_input(“δώσε απάντηση”)
    if ap==LI[er]:
      v=v+3
    elif ap != “ε”:
      v=v-1
  SV.append(v)

synv=0
for i in range (0,n,1):
  synv=synv+SV[i]
mo=syn/float(n)
for i in range (0,n,1):
  if SV[i] >= mo:
    print ON[i]

for i in range(1, n, 1):
  for j in range(n–1, i–1, –1):
    if SV[j] > SV[j–1] :
      SV[j], SV [j–1] = SV[j–1], SV[j]
      ON[j], ON [j–1] = ON[j–1], ON[j]

for i in range(0,3,1):
  print ON[i],SV[i]

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!