ΕΠΑΛ ΠΡΟΓΡ ΥΠΟΛ – Python Θέματα Πανελλαδικών 2018 Απαντήσεις

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

ΘΕΜΑ Α
Α1.

  1. Σωστό
  2. Σωστό
  3. Λάθος
  4. Σωστό
  5. Λάθος

Α2.

α) Κατασκευαστής είναι η μέθοδος __init__

β),γ)
class Kinito:
def __init__(self,marka,model,cpu_cores,cam_resolution): #—-ερώτημα β
self.marka=marka
self.model=model
self.cpu_cores=cpu_cores                       #—-ερώτημα β
self.cam_resolution=cam_resolution             #—-ερώτημα β
def fortizi(self):
print “Το κινητό φορτίζει”

phone1=Kinito(“orange”,“S3”,4,10)                    #—-ερώτημα γ


ΘΕΜΑ Β

Β1.

152
156
102
106

Β2.

α)           13,          89,          96,          99
β)           13,           2,            1

Β3.

  α)για τον αριθμό 100 β)για τον αριθμό 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
20
<=
100
i
20
1
<=
5
i**2
1

ΘΕΜΑ Γ

GRAM=[‘Α’,‘Β’,‘Γ’,‘Δ’,‘Ε’,‘Ζ’,‘Η’,‘Θ’,‘Ι’,‘Κ’,‘Λ’,‘Μ’,‘Ν’,‘Ξ’,‘Ο’,‘Π’,‘Ρ’,‘Σ’,‘Τ’,‘Υ’,‘Φ’,‘Χ’,‘Ψ’,‘Ω’]

# – – – ερώτημα Γ2
SUMA=[]
for i in range(0,24,1):
SUMA.append(0)

# – – – ερώτημα Γ1
epig1=raw_input(“epig1= “)
epig2=raw_input(“epig2= “)
epig=epig1+epig2

# – – – ερώτημα Γ3
for
ch in range(0,len(epig),1):
for i in range(0,24,1):
if epig[ch]==GRAM[i]:
SUMA[i]=SUMA[i]+1

# – – – ερώτημα Γ4 α)
print “Για παραγγελία: Γράμμα – Ποσότητα”
for i in range(0,24,1):
i
f SUMA[i] != 0:
print GRAM[i], SUMA[i]

# – – – ερώτημα Γ4 β)
pl=0
for i in range(0,24,1):
if SUMA[i] == 0:
pl=pl+1
print “Πλήθος γραμμάτων με μηδενική εμφάνιση, όχι παραγγελία=”,pl


ΘΕΜΑ Δ

# – – – – – – ερώτημα Δ1
f=open(“pth.txt”,”r”)
POL=[]
THER=[]
s=0.0
l=0
for line in f:
if l % 2 == 0:
POL.append(line)
else:
THER.append(float(line))
s
=s+float(line)    # – – – – – – ερώτημα Δ2
l=l+1
mo=s/len(THER)          # – – – – – – ερώτημα Δ2
print “Μέσος όρος”,mo  # – – – – – – ερώτημα Δ2

# – – – – – – ερώτημα Δ3
n = len(THER )
for i in range(1 , n, 1):
for j in range(n-1 , i-1 , -1):
if THER[j] > THER[j-1] :
THER[j], THER[j-1] = THER[j-1], THER[j]
POL[j], POL[j-1] = POL[j-1], POL[j]

# – – – – – – ερώτημα Δ4
print “Υψηλότερη θερμοκρασία”,THER[0],“στις πόλεις:”
for i in range(0,len(THER),1):
if (THER[i]==THER[0]):
print POL[i]

f.close()


error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!