ΕΠΑΛ PYPY – Απαντήσεις Ερωτήσεων στις Δομές Δεδομένων

Απαντήσεις Ερωτήσεων στις Δομές Δεδομένων

(Α)   Σωστό /Λάθος 

Γράψτε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ) ανάλογα.

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Λάθος
 4. Σωστό
 5. Λάθος
 6. Σωστό
 7. Λάθος
 8. Λάθος
 9. Σωστό
 10. Λάθος
 11. Σωστό
 12. Σωστό
 13. Σωστό
 14. Λάθος
 15. Λάθος
 16. Σωστό
 17. Λάθος
 18. Σωστό
 19. Σωστό

 

(Β)   Συμπλήρωσης Κενών 

 1. δυναμικές, δυναμικής
 2. στατικές, αμετάβλητες, δυναμικές,μετατρέψιμες
 3. στατικές, ακριβές, προγραμματισμού
 4. len()
 5. συνένωσης, +
 6.  
  1. 16
  2. 19
  3. ‘1234.587’
  4. True
  5. epalaliv
 7. list(), συμβολοσειρά
 8. αφαιρεί, αριστερά
 9. αφαιρεί, κορυφή, μειώνει

 

(Γ)   Αντιστοίχησης & Σπαζοκεφαλιές 

(1) Αντιστοίχισε σωστά τις προτάσεις της πρώτης στήλης με μία της δεύτερης στήλης.

α-4,  β-1,  γ-6,  δ-3,  ε-8,  ζ-5,  η-7,  θ-2

(2) Αντιστοίχισε σωστά τις εντολές της πρώτης στήλης με μία μόνο από τις επιλογές της δεύτερης στήλης.

1-β,δ,η

2-α,γ,ε,ζ

(3) 1-β,  2-α,  3-δ,  4-ε, 5-γ

 

(Δ)    Ανάπτυξης 

Απαντήστε και αναπτύξτε τις κάτωθι ερωτήσεις:

 1. Μια δομή δεδομένων είναι ένα σχήμα οργάνωσης σχετιζομένων δεδομένων επί των οποίων εφαρμόζονται ένα σύνολο επιτρεπτών λειτουργιών – πράξεων. Κάθε σχήμα δομής δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων.
 2. Στις στατικές δομές δεδομένων το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού τους (μετάφρασης τους) και όχι κατά τη στιγμή της εκτέλεσης τους προγράμματος.
  Τα στοιχεία των στατικών δομών αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης
 3. Οι δυναμικές δομές δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της λεγόμενης δυναμικής παραχώρησης μνήμης.
  Οι δομές αυτές δεν έχουν σταθερό μέγεθος, αλλά ο αριθμός των κόμβων τους μεγαλώνει και μικραίνει καθώς στη δομή εισάγονται νέα δεδομένα ή διαγράφονται κάποια δεδομένα αντίστοιχα.

  1. οι συμβολοσειρές (strings)
  2. οι λίστες (lists, arrays)
  3. η στοίβα (stack)
  4. η ουρά (queue)
  5. οι πλειάδες (tuple)
  6. τα λεξικά (dictionary)
  7. οι γράφοι (graphs)
  8. τα δένδρα (trees)
 4. Ένα αλφαριθμητικό ή συμβολοσειρά στην Python είναι μία ακολουθία από χαρακτήρες σταθερού μήκους, με περιεχόμενο που δεν αλλάζει.
 5. Λίστα είναι μια διατεταγμένη ακολουθία αντικειμένων, όχι απαραίτητα του ίδιου τύπου, κάτω από ένα ενιαίο όνομα. Κάθε αντικείμενο της λίστας χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος ορίζει τη θέση του στη λίστα. Η προσπέλαση στα στοιχεία της λίστας γίνεται  με το όνομα της λίστας και τον αύξοντα αριθμό του αντικείμενου μέσα σε αγκύλες.
 6. Με δύο τρόπους:  με ανάθεση (=) και με την εντολή input() 
  1. στην Ανάθεση τις τιμές τις δίνει ο προγραμματιστής  όταν γράφει το πρόγραμμα
  2. με το input() τις τιμές τις δίνει ο χρήστης όταν εκτελείται το πρόγραμμα
 7. δικαιολογείται η χρήση της μόνο σε περιπτώσεις όπου:

  • η λίστα είναι μη ταξινομημένη
  • η λίστα είναι μικρού μεγέθους (για παράδειγμα, n ≤ 20)
  • η αναζήτηση στην συγκεκριμένη λίστα γίνεται σπάνια
  1. η ταξινόμηση με επιλογή(SelectionSort)
  2. η ταξινόμηση με παρεμβολή(InsertionSort).
  3. η γρήγορη ταξινόμηση (quicksort).
  4. η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής(straight exchange sort) ή μέθοδος της φυσαλίδας(BubbleSort) 
error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!