ΓΕΛ ΑΕΠΠ Διαγώνισμα Πανελλαδικών 09-06-2019 Απ

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

Θέμα-Α     Απάντηση (40 μονάδες)                                                                                   

Α1.         (10 μονάδες)

 1. Λάθος
 2. Λάθος
 3. Σωστή
 4. Σωστή
 5. Σωστή
 6. Σωστή
 7. Λάθος
 8. Λάθος
 9. Σωστή
 10. Λάθος

 

Α2.       (5 μονάδες)

 1. α ← α + Τ_Ρ(β^3)
 2. Αν ΓΡ > ΜΠΡ +2 Τότε
    ΜΠΡ ← ΓΡ – 2
  Τέλος_Αν
 3. Αν ΕΙΣ >= ΜΕ  και ΕΙΣ <= ΜΕ + 10000 Τότε
    ΕΙΣ ← ΕΙΣ – 2000
  Αλλιώς_Αν ΕΙΣ < ΜΕ Τότε
    ΕΙΣ ← ΕΙΣ + 2000
  Τέλος_Αν

 

Α3.   (10 μονάδες)

Κώδικας Γράψτε δίπλα στον αριθμό της εντολής Συντακτικό ή Λογικό αν υπάρχει λάθος και αιτιολογείστε το. Αν δεν υπάρχει βάλτε
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1πρόγραμμα
 2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 3.  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, y, i, k
 4.  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: w, m_o
 5. ΑΡΧΗ
 6.  y ← 7.85
 7.  ΔΙΑΒΑΣΕ ‘x,y,z=’, x,y,z
 8.  m_o ← (x+y+z)/2
 9.  ΓΡΑΨΕ ‘Μέσος όρος x,y,z’,m_o
 10.  i ← 5
 11.  ΟΣΟ i > x ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 12.   ΕΚΤΥΠΩΣΕ i
 13.   i ← i + 1
 14.  ΤΕΛΟΣ_ΟΣΟ
 15.  w ← x/y
 16.  ΓΡΑΨΕ i, w, k
 17. ΤΕΛΟΣ
 1.  Συντακτικό (το όνομα ξεκινάει με αριθμό)
 2.  –
 3.  –
 4.  –
 5.  –
 6.  Λογικό (δίνω πραγματική τιμή σε ακέραια μεταβλητή) 
 7.  Συντακτικό (στο ΔΙΑΒΑΣΕ δεν μπαίνουν μηνύματα)
 8.  Λογικό (λάθος τύπος, θέλει /3)
 9.  –
 10.  –
 11.  Λογικό (αν μας δώσουν x ≤ 4 θα έχω ΑΤΕΡΜΩΝΑ βρόγχο) 
 12.  –
 13.  –
 14.  Συντακτικό (ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)
 15.  Λογικό (αν μας δώσουν y<0 θα έχω ΔΙΑΙΡΕΣΗ με ΜΗΔΕΝ)
 16.  Λογικό (δεν έχει καθοριστεί η τιμή του k)
 17.  Συντακτικό (ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)  

 

Α4.       (5 μονάδες)

g ← 0
s ← 3
b ← 12
Αρχή_Επανάληψης
 Διάβασε a
 g ← g + a

 Όσο  s < 90  Επανάλαβε
  b ← b + 5
  s ← s * b
 Τέλος_Επανάληψης
Μέχρις_Ότου  g > 50
Γράψε  s

 

Α5.       (10 μονάδες)

x ← 0
y ← 0
Όσο  x>20 Επανάλαβε
 y ← y+2*x^2+1
 c ← 0
 Αρχή_Επανάληψης
  c ← c+3*y
  Αν x mod 2 = 1 Τότε
   p ← p+1
  Αλλιώς
   n ← n+1
  Τέλος_Αν
 Μέχρις_Ότου  c > y
 Εκτύπωσε c
 x ← x+1
Τέλος_Επανάληψης
Εμφάνισε y,c

Θέμα-Β     Απάντηση   (20 μονάδες)                                                                                 

(1) περιεχόμενα Οθόνης (2) Ισοδύναμος Αλγόριθμος
4
2  2
3  6
4  24
1  4  24
5
2  2
3  6
4  24
5  120
4  5  120
save the whales
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Κύριο
  Ι ← 1
  ΟΣΟ Ι < 7 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
    F ← 1              
    ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
       F ← F*I         
       ΕΚΤΥΠΩΣΕ I, F   
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   
    Συν1 ← F           

    ΕΚΤΥΠΩΣΕ Ι, Ν, Συν1 
    Ι ← Ι + 3
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΕΚΤΥΠΩΣΕ ‘save the whales’
ΤΕΛΟΣ Κύριο

 

Θέμα-Γ     Απάντηση   (20 μονάδες)                                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αεππ2019Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛΦ_Μ, ΠΛΦ_Λ, ΠΛΗΜ0, Η, ΗΜ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΣΚ_Μ, ΣΚ_Λ, ΣΧΡ, ΣΔΙΚ, ΣΧΡΗ, ΜΕΓΗ, ΦΚ, ΛΑΔΙ, ΔΙΚ, ΧΡ  
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΠΙΚ_ΜΕΓΗ, ΟΝ_ΜΕΓΗ, ΟΝ, ΠΙΚ, ΑΠ
ΑΡΧΗ
 ΠΛΦ_Μ  ← 0
 ΣΚ_Μ  ← 0
 ΠΛΦ_Λ  ← 0
 ΣΚ_Λ  ← 0
 ΣΧΡ  ← 0
 ΣΔΙΚ  ← 0
 ΠΛΗΜ0 ← 0
 ΓΙΑ Η ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
  ΣΧΡΗ  ← 0
  ΜΕΓΗ ← -1
  ΠΙΚ_ΜΕΓΗ ← “”
  ΟΝ_ΜΕΓΗ ← “”
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ, ΦΚ
  ΟΣΟ ΟΝ <> ‘ΤΕΛΟΣ’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε ποικιλία ΜΑΝΑΚΙ ή ΛΑΔΟΕΛΙΑ’
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΙΚ
   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΙΚ = ‘ΜΑΝΑΚΙ’ Η ΠΙΚ = ‘ΛΑΔΟΕΛΙΑ’
   ΑΝ ΠΙΚ=’ΜΑΝΑΚΙ’ ΤΟΤΕ
    ΛΑΔΙ=ΦΚ*1/5
    ΠΛΦ_Μ  ← ΠΛΦ_Μ + 1
    ΣΚ_Μ  ← ΣΚ_Μ + ΦΚ
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΛΑΔΙ=ΦΚ*1/3
    ΠΛΦ_Λ  ← ΠΛΦ_Λ + 1
    ΣΚ_Λ  ← ΣΚ_Λ + ΦΚ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΓΡΑΨΕ ‘θα πληρώσετε με λάδι ΝΑΙ/ΟΧΙ:’
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ
   ΑΝ ΑΠ = ‘ΝΑΙ’ ΤΟΤΕ
    ΔΙΚ  ← ΛΑΔΙ*10/100
    ΣΔΙΚ ← ΣΔΙΚ + ΔΙΚ
    ΓΡΑΨΕ ‘ΔΙΚΑΙΩΜΑ’, ΔΙΚ, ‘ΚΙΛΑ ΛΑΔΙ’
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΧΡ ← Λ*0.25
    ΣΧΡΗ  ← ΣΧΡΗ + ΧΡ
    ΣΧΡ  ← ΣΧΡ + ΧΡ
    ΓΡΑΨΕ ‘ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ’, ΧΡ, ‘ΕΥΡΩ’
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

   ΑΝ ΦΚ > ΜΕΓΗ ΤΟΤΕ
    ΜΕΓΗ ← ΦΚ
    ΟΝ_ΜΕΓΗ ← ΟΝ
    ΠΙΚ_ΜΕΓΗ ← ΠΙΚ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ, ΦΚ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ
‘Μεγαλύτερο φορτίο ημέρας’,ΜΕΓΗ,’από τον’,ΟΝ_ΜΕΓΗ,’με ποικιλία’,ΠΙΚ_ΜΕΓΗ
  ΑΝ ΜΕΓΗ > ΜΕΓ ΤΟΤΕ
   ΜΕΓ ← ΜΕΓΗ
   ΗΜ ← Η
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΝ
ΣΧΡΗ=0 ΤΟΤΕ
   ΠΛΗΜ0 ← ΠΛΗΜ0+1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ ‘ΜΑΝΑΚΙ: πλήθος φορτίων’, ΠΛΦ_Μ,’συνολικά κιλά’, ΣΚ_Μ
 ΓΡΑΨΕ ‘ΛΑΔΟΕΛΙΑ: πλήθος φορτίων’, ΠΛΦ_Λ,’συνολικά κιλά’, ΣΚ_Λ
 ΓΡΑΨΕ ‘Συνολικά: χρήματα’, ΣΧΡ,’δικαίωμα’,ΣΔΙΚ
 ΓΡΑΨΕ ‘Πλήθος ημερών χωρίς είσπραξη χρημάτων’,ΠΛΗΜ0
 ΓΡΑΨΕ ΜΕΓ,’το μεγαλίτερο φορτίο και ήταν ημέρα’, DayOfWeek(HM)

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

!————————————————————————————-

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DayOfWeek(M):Χαρακτήρες
Μεταβλητές
 Ακέραιες: M
Αρχή
 Αν Μ mod 7 = 0 Τότε
  DayOfWeek=’Σάββατο’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 1 Τότε
  DayOfWeek=’Κυριακή’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 2 Τότε
  DayOfWeek=’Δευτέρα’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 3 Τότε
  DayOfWeek=’Τρίτη’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 4 Τότε
  DayOfWeek=’Τετάρτη’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 5 Τότε
  DayOfWeek=’Πέμπτη’
 Αλλιώς_Αν Μ mod 7 = 6 Τότε
  DayOfWeek=’Παρασκευή’
 Τέλος_Αν
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Θέμα-Δ     Απάντηση   (20 μονάδες)                                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ2019Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,J, ΕΡ[20], ΠΛΣ[20], ΒΑΘ[100], ΜΕΓ, TEMP, ΠΛ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[100], ΑΠ[100,20], ΣΛ[20], ΟΝΜ
 ΛΟΓΙΚΕΣ: βρέθηκε

ΑΡΧΗ
 !—- ερώτημα Δ1 ———————————–
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[Ι,J]
   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ[Ι,J]=’Σ’ Η ΑΠ[Ι,J]=’Λ’ Η ΑΠ[Ι,J]=’Δ’
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΛ[J]
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΣΛ[J]=’Σ’ Η ΣΛ[J]=’Λ’
  ΕΡ[J] ← J
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !—- ερώτημα Δ2 ———————————–

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
  ΒΑΘ[Ι] ← 0
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
   ΑΝ ΑΠ[Ι,J]=ΣΛ[J] ΤΟΤΕ
    ΒΑΘ[Ι] ← ΒΑΘ[Ι] + 2
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ[Ι,J]<>’Δ’ ΤΟΤΕ
     ΒΑΘ[Ι] ← ΒΑΘ[Ι] – 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ      
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΜΕΓ ← ΒΑΘ[1]
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΒΑΘ[Ι] > ΜΕΓ ΤΟΤΕ
   ΜΕΓ ← ΒΑΘ[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΒΑΘ[Ι] = ΜΕΓ ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !—- ερώτημα Δ3 ———————————–

 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΠΛΣ[J] ← 0
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
   ΑΝ ΑΠ[Ι,J]=ΣΛ[J] ΤΟΤΕ
    ΠΛΣ[J] ← ΠΛΣ[J] + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ      
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1
   ΑΝ ΠΛΣ[J] < ΠΛΣ[J-1] TOTE
      TEMP ← ΠΛΣ[J]
      ΠΛΣ[J] ← ΠΛΣ[J-1]
      ΠΛΣ[J-1] ← TEMP
      TEMP ← ΕΡ[J]
      ΕΡ[J] ← ΕΡ[J-1]
      ΕΡ[J-1] ← TEMP
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
   ΓΡΑΨΕ ΕΡ[Ι], ΠΛΣ[Ι]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !—- ερώτημα Δ4 ———————————–

 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΜ
 β
ρέθηκε ← Ψευδής
 ΓΙΑ Ι  ΑΠΟΜΕΧΡΙ 100
  ΑΝ ΟΝ[i]=ΟΝΜ ΤΟΤΕ
   βρέθηκε ← Αληθής
   ΓΡΑΨΕ ΒΑΘ[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ βρέθηκε = Ψευδής ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ ‘Το όνομα δεν βρέθηκε’
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

 !—- ερώτημα Δ5 ———————————–

 ΠΛ ← 0
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ ΠΛΣ[J]=0 ΤΟΤΕ
   ΠΛ ← ΠΛ + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ      
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ ΠΛ, ‘ερωτήσεις απαντήθηκαν λάθος από όλους’

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!