ΓΕΛ ΑΕΠΠ Θέματα Πανελλαδικών 2019 Ημερήσια Κανονικές – Απαντήσεις

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

κλικ ΕΔΩ για τις ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

1Σ           2Λ           3Λ           4Σ           5Λ

A2.

 1. Αναζήτηση (searching), κατά την οποία προσπελαύνονται οι κόμβοι μιας δομής, προκειμένου να εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι που έχουν μια δεδομένη ιδιότητα.
 2. Ταξινόμηση (sorting), όπου οι κόμβοι μιας δομής διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
 3. Αντιγραφή (copying), κατά την οποία όλοι οι κόμβοι ή μερικοί από τους κόμβους μίας δομής αντιγράφονται σε μία άλλη δομή.
 4. Συγχώνευση (merging), κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε μία ενιαία δομή.

Α3.

α) β) γ)

6

8

10

7

1

3

Α4.

α) ΟΣΟ β) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Α5.

 P ← 0
 Όσο Μ2 > 0 επανάλαβε
  Αν Μ2 mod 2 = 1 τότε
   P ← P + Μ1
  Τέλος_Αν
  Μ1 ← Μ1*2

  Μ2 ← Μ2 div 2
 Τέλος_επανάληψης
 Γράψε P

ΘΕΜΑ Β

Β1.

 1. 0
 2. n
 3. ψευδής
 4. i
 5. count+1
 6. 3
 7. Αληθής
 8. Position
 9. i+1
 10. done=αληθής

Β2.

α)

 1. Λάθος τύπος παραμέτρων. Το υ είναι μεταβλητή ενώ θέλει πίνακα στην θέση του
 2. Λάθος χρήση, κλήση της συνάρτησης Α, (όχι με ΚΑΛΕΣΕ)
 3. Λάθος πλήθος παραμέτρων τυπικών και πραγματικών. Θέλει τρεις πραγματικές.
 4. Στην εκχώρηση το υ είναι χαρακτήρες και συνάρτηση είναι πραγματική. Ασυμφωνία τύπων μεταβλητής και τιμής.
 5. Λάθος χρήση-κλήση της διαδικασίας Β, θέλει ΚΑΛΕΣΕ.

β)

 1. π ← Α(κ, θ)
 2. γ ← Α(μ, θ)
 3. ΚΑΛΕΣΕ Β(π, μ, γ)
 4. π ← Α(μ, θ)
 5. ΚΑΛΕΣΕ Β(π, μ, ρ[1])

ΘΕΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ2019Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ,Μ,Υ,ΜΑΧ,Ε,ΜΑΧ1
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Τ_ΜΑΧ,Τ,Κ_ΜΑΧ1

ΑΡΧΗ
  Χ ← 0
  Μ ← 0
  Υ ← 0
  ΜΑΧ ← -1
  Τ_ΜΑΧ ← ‘ ‘
  ΔΙΑΒΑΣΕ Τ
  ΟΣΟ Τ <> ’ΤΕΛΟΣ’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΔΙΑΒΑΣΕ Ε
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ε >= 0

    ΑΝ Ε>ΜΑΧ ΤΟΤΕ
      ΜΑΧ ← Ε
      Τ_ΜΑΧ ← Τ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΑΝ Ε>=1 ΚΑΙ Ε <= 100 ΤΟΤΕ
      Χ ← Χ + Ε
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ε>100 και Ε <= 1000 ΤΟΤΕ
      Μ ← Μ +Ε
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ε>1000 ΤΟΤΕ
      Υ ← Υ +Ε
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΔΙΑΒΑΣΕ Τ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΡΑΨΕ Τ_ΜΑΧ, ‘βίντεο με μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων’
  ΓΡΑΨΕ ‘Κατηγορία Χαμηλή: πλήθος βίντεο’, X
  ΓΡΑΨΕ ‘Κατηγορία Μεσαία: πλήθος βίντεο’, M
  ΓΡΑΨΕ ‘Κατηγορία Υψηλή: πλήθος βίντεο’, Υ

  ΜΑΧ1 ← Χ
  Κ_ΜΑΧ1 ← ‘Χανηλή’
  ΑΝ Μ > ΜΑΧ1 ΤΟΤΕ
    ΜΑΧ1 ← Μ
    Κ_ΜΑΧ1 ← ‘Μεσαία’
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΝ Υ > ΜΑΧ1 ΤΟΤΕ
    ΜΑΧ1 ← Υ
    Κ_ΜΑΧ1 ← ‘Υψηλή’
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΓΡΑΨΕ ‘Κατηγορία μέγιστης επισκεψημότητας’, Κ_ΜΑΧ1
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΘΕΜΑ Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ2019Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΒΑΘ[40,6],ΣΒ[40],Ι,J,Κ,ΑΠ,Β, ΤΕΜΡ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[40],ΑΠΑΝΤ,ΤΕΜΡ1

ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
   ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
     ΒΑΘ[Ι,J] ← 0
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΒΑΣΕ Κ,ΑΠ,Β

  ΑΝ Β > ΒΑΘ[Κ,ΑΠ] ΤΟΤΕ
    ΒΑΘ[Κ,ΑΠ] ← Β
  ΤΕΛΟΣ-ΑΝ

  ΓΡΑΨΕ ‘Υπάρχει νέα λύση προβλήματος; ΝΑΙ/ΟΧΙ’
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΑΝΤ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΑΝΤ=’ΟΧΙ’

 ΚΑΛΕΣΕ ΥΣΒ(ΒΑΘ, ΣΒ)

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 40
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 40 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1
   ΑΝ (ΣΒ[J]>ΣΒ[J-1]) H (ΣΒ[J]=ΣΒ[J-1] KAI ON[J]<ON[J-1]) TOTE
      TEMP ← ΣΒ[J]
      ΣΒ[J] ← ΣΒ[J-1]
      ΣΒ[J-1] ← TEMP
      TEMP1 ← ON[J]
      ON[J] ← ON[J-1]
      ON[J-1] ← TEMP1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40
   ΓΡΑΨΕ ΣΒ[Ι], ΟΝ[Ι]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

!- – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΣΒ(ΒΑΘ, ΣΒ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΒΑΘ[40,6], ΣΒ[40], Ι, J
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40
    ΣΒ[Ι] ← 0
    ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
      ΣΒ[Ι] ← ΣΒ[Ι] + ΒΑΘ[I, J]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!